NSVV

NSVV

NSVV is de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. De stichting houdt zich bezig met verlichting in de breedste zin van het woord. Al sinds 1937 vormt de organisatie een kennisknooppunt en vraagbaak voor iedereen die geïnteresseerd is in licht en verlichting. Belangstellenden komen bijvoorbeeld uit het onderwijs, de gezondheidszorg, de overheid en het bedrijfsleven.

Verschillende commissies werken voortdurend aan het opstellen en herzien van (bestaande) aanbevelingen en normen. Deze commissies bestaan uit erkende specialisten op het gebied van licht. Daardoor lukt het de NSVV al driekwart eeuw om haar positie als kennisknooppunt en vraagbaak te behouden.

Het mission statement van de NSVV luidt:

“Het bevorderen van kennis en het verspreiden van informatie, ter verbetering van de toepassing van licht, ten voordele van de samenleving.”

 

ixilum Licht en NSVV

Omdat we bij ixilum veel waarde hechten aan kwaliteit en het naleven van regels voor verlichting, hebben wij als lichtspecialist plaatsgenomen in de stuurgroep Kantoorverlichting van de NSVV. Sinds enige tijd valt deze stuurgroep onder het Kernteam Indoor. Jan Nicolai (ixilum) is namens de NSVV lid van de normcommissie 351005. Voor het Kernteam Indoor is hij intermediair tussen NSVV en NEN.
 

Meer informatie over NSVV.

Meer informatie over NEN.